Rotavdrag

Du som väljer att installera nya fönster och/eller garageportar har rätt till ROT-avdrag. ROT-avdraget är en skattelättnad som i praktiken ger en reducering av arbetskostnaden.

Skatteverket skriver:

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du

• äger och som du bor i eller har som fritidsbostad
eller
• äger och som dina föräldrar bor i.

Läs mer hos Skatteverket
Det blir inget extra arbete för dig som köpare. När du anlitar FasadInvest används den såkallade Fakturamodellen, som innebär att du endast betalar 30% av arbetskostnaden. Resterande administrativt arbete sköts av FasadInvest och Skatteverket.

Läs mer om Fakturamodellen hos Skatteverket
Under rubriken Husarbete samlar Skatteverket all information angående ROT-avdraget.

Läs allt om ROT hos Skatteverket